17-06-2017

Medium angel licht consulenten op

 

Tot 16-06-2017 had ik een overeenkomst met medium angel, een bellijn van mevrouw Sandra C. Rudelsheim, directeur van Para Consulting BV. Op 16-06-2017 verbrak zij deze arbeidsrelatie en stuurde mij een mail met als inhoud:

Beste Andreas,
We hebben vernomen dat jij toch tegen onze afspraken in je website doorgeeft aan klanten van MediumAngel. Wij hebben hier toch duidelijke afspraken over gemaakt in het begin.
Ik vind dit heel jammer want je bent een goede consulent, maar helaas kan ik hierdoor niet met je verder gaan en wij beëindigen hierbij je overeenkomst met MediumAngel volgens artikel 5.2 van onze overeenkomst.

 

In artikel 5.2 staat:

Indien Opdrachtgever (Medium Angel) schade lijdt door Opdrachtnemer (de consulent) kan de Opdrachtgever deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen beëindigen.

 

 • Deze bizarre regel is niet rechtsgeldig. Men moet altijd de reden opgeven waarom men een contract opzegt.

 • In deze regel of in het gehele contract staat NIETS over het doorgeven van een website. Het doorgeven van een website is GEEN geldige reden voor het opzeggen van het contract.

  De duidelijke afspraken die we hebben gemaakt zijn deze: Ik kon doorverwijzen naar mijn website. Ik heb heel veel mensen doorverwezen naar pagina's met ademoefeningen. De mogelijkheid om mensen door te verwijzen was de voornaamste reden om consulent te worden bij Medium Angel.

 • Artikel 5.2 gaat over het opzeggen van het contract wanneer de consulent schade toebrengt aan Medium Angel. Welke schade heeft Medium Angel geleden?

  Zelf maakte ik op mijn websites gratis reclame voor medium angel. Op iedere pagina van mijn websites stond een advertentie, met daarin de mededeling dat men mij kon bellen via medium angel.

  Sandra Rudelsheim liegt en bedriegt.

   

 • Medium Angel heeft het contract met mij verbroken zonder geldige reden. Men heeft gewoon contractbreuk gepleegd.

 • Op 02-06-2017 stuurde ik een mail naar Sandra Rudelsheim met de tekst:

   

  Ik zie de laatste tijd minder advertenties en word minder gebeld. Klopt het dat je minder adverteert ?

   

  Deze vraag mag je als consulent niet stellen. Dan zoekt Sandra Rudelsheim een reden om het contract te verbreken. Twee weken later zegde Sandra Rudelsheim het contract op zonder geldige reden.

   

 • Medium Angel heeft impliciet de verplichting om klanten te werven voor de consulenten. Indien Medium Angel deze verwachting wekt en dan niet levert, dan ontstaat de indruk van oplichting.

  Als een contract eenzijdig wordt opgezegd wanneer men vraagt naar het advertentiebeleid, dan wordt deze indruk sterk versterkt.

 • Oplichting

  Medium angel rekent 90 cent per minuut voor bellers en betaalt 30 cent aan de consulenten.

  Een aanzienlijk deel van het verschil dient Medium Angel te besteden aan het werven van klanten. Dat doet Sandra Rudelsheim alleen wanneer het haar goed uitkomt. Met de consulenten houdt ze geen rekening. Vraagt een consulent naar het advertentiebeleid, dan word je meteen van de lijn geknikkerd.

  Meestal was ik meer dan 50 uur per week online. Ook in de weekenden was ik vaak de gehele dag online. De meeste dagen kreeg ik twee of minder telefoontjes. Twee telefoontjes en de gehele dag online aanwezig zijn, is bij Medium Angel geen uitzondering.

  Daarbij komt nog, dat een groot deel van de bellers mijn eigen klanten zijn. Mensen die mij kennen van voorgaande lijnen waarvoor ik gewerkt heb en mensen die via mijn website kwamen.

  Sandra vindt het niet nodig om voldoende reclame te maken. Wanneer een consulent vraagt naar de reclame, wordt een reden gezocht om deze consulent weg te werken. Zoals ze met mij nu heeft gedaan.

 

Worden vertrouwelijke gesprekken
tussen consulenten en bellers
afgeluisterd door medium angel ???

 

 • In de mail wordt gesteld 'we hebben vernomen'. Dat is onwaarschijnlijk. Op de dag van de mail had ik slechts twee gesprekken via Medium Angel. Eén van deze twee mensen zou daarna Rudelsheim gebeld hebben, om mede te delen, dat ik mijn website heb doorgegeven. Volkomen ongeloofwaardig. Vooral als je bedenkt, dat Rudelsheim bijna niet te bereiken is.

 • Bovendien zou Rudelsheim het contract meteen ontbonden hebben, nadat ze 'heeft gehoord'. Rudelsheim is voortdurend in de weer met advocaatjes en bizarre contractjes. En dan zou ze nu reageren op 'van horen zeggen' ??? Ook dat is ongeloofwaardig.

 • Niet zo lang geleden had Rudelsheim in contractjes staan, dat ze het recht heeft af te luisteren. Dat is inmiddels uit de contractjes verdwenen, omdat ze anders juridische problemen had gekregen. (Ik zou dat contract ook niet hebben getekend.) Maar een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken.

 • Gezien het bovenstaande lijkt het mij veel waarschijnlijker, dat Sandra Rudelsheim gesprekken afluistert.

 • Het afluisteren van een vertrouwelijk gesprek is een strafrechterlijk delict, een misdrijf.

  Ik heb het Openbaar Ministerie inmiddels verzocht om een strafrechterlijk onderzoek.

 

Bedreiging door Sandra Rudelsheim

Inmiddels heeft Rudelsheim een advocaatje in de arm genomen. Ik heb Rudelsheim de kans gegeven minnelijk te schikken. Die kans heeft ze voorbij laten gaan. Inplaats daarvan heeft een advocaatje mij een dreigbrief gestuurd. Rudelsheim wil 'imago-schade' op mij verhalen.

Aan het advocaatje:

 

 • U dreigt met juridisch geweld om mij onder dreiging te doen afzien van mijn rechten. Dat is afdreiging. Ga zo door en ik vraag het OM om u strafrechterlijk te vervolgen. Naar mijn mening wordt het hoog tijd voor jurisprudentie, die goed duidelijk maakt waar de grenzen liggen voor u en uw soortgenoten. Naar mijn mening bent u die grens al ver over.

 • Indien u mij onterecht dagvaart, zal ik u laten dagvaarden. Onterecht dagvaarden is een onrechtmatige daad. Na uitspraak van de rechter zal ik dan ook de Orde van Advocaten vragen u te schrappen als advocaat.

 

Als Rudelsheim doorkrijgt hoe slecht u haar geadviseerd heeft, klaagt ze u aan voor de schade die ze lijdt. In uw briefje noemt u mijn schrijven 'vermakelijk'. Laat u me vooral weten of u zich nog steeds vermaakt, wanneer ik u en Rudelsheim vermorzel in de rechtszaal.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke rotzooi vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

Commentaar formulier

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om te reageren op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Voor contact of om feedback te geven klikt u op:

 

Naam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar:

  
 
    

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Wat is vier maal 2

1

Uw_naam

22-06-2017 04:52:04

Hoi Andreas

Waarschijnlijk ken je me nog wel. Ik heb je weleens gebeld.

Ik heb ook voor Sandra gewerkt en ben ook geblokkeerd. In die tijd had ze nog in het contract staan, dat consulenten geen contact met elkaar mochten hebben. Compleet gestoord. Ik belde een andere consulent, via de lijn van Sandra, en werd even laten geblokkeerd. Ze gaf gewoon toe dat ze had meegeluisterd !!!

Als je een getuige nodig hebt, laat het me dan even weten. Je hebt mijn email adres.

Kijk eens bij Narcistische psychopaat en vergelijk dat maar eens met het gedrag van Sandra.

Author

22-06-2017 04:56:46

Bedankt voor je reactie.

Ik heb soortgelijke dingen van vier andere voormalige consulenten gehoord. Gewoon in haar sop gaar laten koken.

Ik geloof niet, dat ze een rechtszaak gaat beginnen. Ze dreigt wel, maar ze heeft geen poot om op te staan.

Gaat alles goed met je?

Veel licht en liefde, Andreas

 

 

Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Contrast
normaal

Medium angel is onbetrouwbaar.

Het is mij gebleken, dat Medium Angel geen betrouwbare lijn is. Klik hier voor

Medium angel is onbetrouwbaar

reclame/CirkelHoog.gif