01-01-2010

Yggdrasil® 6: Trouw
de wereld van Mímir

De eerste zeewereld: Mímirbrunnr

 

Laatste exemplaren: Opruiming

Er zijn nog een klein aantal exemplaren over van de boeken Yggdrasil deel 1 en deel 2. Ze worden niet meer herdrukt. Ze blijven wel verkrijgbaar als e-book.

Wil je nog een fysiek boek, dan dien je snel te zijn.

Kosten: 30 euro per deel, 45 euro voor beide delen.

Deze kosten zijn inclusief porto.

Het gaat hier NIET om een gewone webwinkel bestelling: Retourneren is NIET mogelijk.

Wil je ze bestellen, stuur dan een bericht via het Contact formulier

 

levering.gif

Om te bestellen dien je eerst in te loggen of je te registreren.

 

Artikel:

Prijs:

€ 15,00

Yggdrasil® deel 2

8 TRANCE-FORMATIES van Yggdrasil® deel 2

€ 54,00

Yggdrasil®

Alle 96 TRANCE-FORMATIES van Yggdrasil®

€ 550,00

 

cdnlyggdrasil/06trouw.gif

TRANCE-FORMATIE 1:
Trouw

In de eerste TRANCE-FORMATIE gaan we naar de sfeer van trouw. We dalen diep af in onze begeerte naar zekerheid en ons verlangen naar iets of iemand waarop we kunnen vertrouwen.

Een baby vertrouwt helemaal op de moeder. Wanneer de band met de moeder verbroken wordt, voelt de baby zich verraden. Wanneer deze vertrouwensband kapot getrokken wordt, groeit de baby op tot een wantrouwend mens. Het kost heel veel moeite en tijd om deze schade te herstellen.

Trouw tussen twee huwelijkspartners is niet vanzelfsprekend. De maatschappij eist een belofte van seksuele trouw. Maar veel mensen zijn niet in staat om deze belofte te houden. Het is gevaarlijk om een belofte van trouw af te leggen, terwijl je niet weet of je deze wel kunt houden.

Als je iets belooft en je houdt je aan je woord, dan ben je betrouwbaar. Als je je beloftes breekt, ben je onbetrouwbaar. Dan vind je wantrouwen inplaats van vertrouwen. Dan wijzen eerlijke mensen je af. Betrouwbare mensen vormen betrouwbare groepen. De onbetrouwbare mensen zijn aangewezen op elkaar. Zij verraden en bestelen elkaar. Zo ontstaan haat en ellende.

In deze TRANCE-FORMATIE dalen we af in onze sekschakra en maken we kontakt met ons etherisch lichaam. We gaan ook naar de zeereus Mímir. Deze leert je trouw en betrouwbaar te zijn.

cdnlyggdrasil/06trouw.gif

TRANCE-FORMATIE 2:
Seksuele lading

In de tweede TRANCE-FORMATIE maken we kontakt met onze seksualiteit. We dalen diep af in onze seksuele en sensuele begeerten en sensaties.

We dalen heel diep af in seks en macht. En we transformeren alle schuldgevoelens en remmingen.

Durf je je seksuele energie te laten stromen? Of blokkeer je je etherische energiekanalen? Ben je bang om de controle te verliezen? Of durf je je over te geven aan je natuurlijke seksualiteit? Schaam je je voor je seksuele verlangens? Of durf je je mee te laten sleuren door de seksuele energie?

Elektronen zijn negatief geladen deeltjes. Protonen zijn positief geladen deeltjes. Positieve deeltjes stoten andere positieve deeltjes af en trekken negatieve deeltjes aan. Negatieve deeltjes stoten andere negatieve deeltjes af en trekken positieve deeltjes aan.

Zo gaat het ook met seksuele lading. Mannelijk geladen mensen trekken vrouwelijk geladen mensen aan en omgekeerd. Mannelijk geladen mensen stoten mannelijk geladen mensen af en vrouwelijk geladen mensen stoten vrouwelijk geladen mensen af.

Je kunt zelf bepalen of je je mannelijk of vrouwelijk oplaadt. Ieder mens heeft een mannelijke en een vrouwelijke pool. Een man kan zich ook vrouwelijk opladen en een vrouw kan zich ook mannelijk opladen.

In deze TRANCE-FORMATIE maak je kontakt met beide polen. Je leert beide polen te transformeren. Je leert een heilig huwelijk te sluiten tussen je beide polen. Zo word je een completer mens.

 

Laatste exemplaren: Opruiming

Er zijn nog een klein aantal exemplaren over van de boeken Yggdrasil deel 1 en deel 2. Ze worden niet meer herdrukt. Ze blijven wel verkrijgbaar als e-book.

Wil je nog een fysiek boek, dan dien je snel te zijn.

Kosten: 30 euro per deel, 45 euro voor beide delen.

Deze kosten zijn inclusief porto.

Het gaat hier NIET om een gewone webwinkel bestelling: Retourneren is NIET mogelijk.

Wil je ze bestellen, stuur dan een bericht via het Contact formulier

 

levering.gif

Om te bestellen dien je eerst in te loggen of je te registreren.

 

Artikel:

Prijs:

€ 15,00

Yggdrasil® deel 2

8 TRANCE-FORMATIES van Yggdrasil® deel 2

€ 54,00

Yggdrasil®

Alle 96 TRANCE-FORMATIES van Yggdrasil®

€ 550,00

 

 

 

Met Licht en Liefde, Andreas Firewolf

Korte auto-biografie

 

 

 

reclame/groenepolitiek_rusland.gif

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Dit formulier is UITSLUITEND om commentaar te geven op deze pagina. Wat u schrijft kan gepubliceerd worden.

Om een bericht te sturen naar Andreas Firewolf klikt u op Contact formulier

Om feedback te geven op deze pagina klikt u op:

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen.

Voor het doorgeven van taalfouten of fouten in feiten: Klik op "Feedback geven".

Als u wilt reageren op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar:

  
 
    

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wat is 15 plus achtentwintig

 

Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Contrast
normaal

 

Spreken met
Andreas Firewolf

Als je vragen hebt of een telefonisch consult wilt, kun je me bellen

Klik hier voor Telefonisch consult

 

reclame/nula_200.gif

 

reclame/varietarier.gif

 

Ontwikkeld door Nul-A Computers