01-01-2010

Brochure Yggdrasil:
de ijslandse wereldboom

yggdrasil/brochuretekst2a.gif
yggdrasil/brochuretekst2b.gif

Ieder mens wil graag gelukkig zijn. Het is niet mogelijk om ineen definitie vast te leggen wat geluk is. Maar aan het eind van deze cursus zul je weten wat geluk voor jou is.

Het is wel mogelijk om dingen te noemen die het gelukkig zijn belemmeren. Slechte relaties met medemensen. Schuldgevoelens, traumatische ervaringen, onverwerkte of opgekropte emoties, etc. Slechte relaties met Moeder Aarde en haar schepsels. Een slechte relatie met onszelf, of met ons lichaam. Dit zijn allemaal punten waaraan gewerkt wordt in deze cursus.

yggdrasil/brochuretekst2c.gif

Een oude volkswijsheid luidt: Een gezonde geest in een gezond lichaam!

Het lichaam is de stoffelijke manifestatie van de geest. Als de geest in disharmonie raakt, dan raakt ook het lichaam in disharmonie. Dit uit zich in allerlei ziekten of in rugpijn, hoofdpijn, concentratiestoornissen, duizelingen, slapeloosheid, angsten, etc. Brengen we de geest in harmonie, dan nemen we de belangrijkste oorzaak van ziekten en gebreken weg.

Het lichaam functioneert ook gebrekkig wanneer het allerlei angsten en frustraties uit het verleden meesleept. Dit uit zich in spanningen, energieblokkades en energie-opeenhopingen. Dit veroorzaakt weer talloze psycho-somatische klachten.

Deze cursus leert ons hoe we onszelf gezond kunt maken.

yggdrasil/brochuretekst2d.gif

Het lichaam is het instrument waarmee de geest de gedachten tot uitdrukking probeert te brengen. Dit kun je vergelijken met een muzikant en een muziekinstrument.

De beste pianist kan op een valse piano geen mooie muziek produceren. Pas als de piano gestemd is, kan de pianist gaan spelen.

Dit geldt ook voor de mens. Als je het lichaam stemt d.m.v. ademoefeningen, vibratie-oefeningen en meditatie, dan kun je de goede gedachten van je geest in de stof realiseren. Zolang je lichaam niet gestemd is, is het niet redelijk iets anders dan wanklanken en disharmonie te verwachten.

Maar produceert de geest alleen goede gedachten? Ja, indien de geest zuiver is. Nee, indien de geest vals is. De geest is ook een instrument dat gestemd moet worden. Boven de geest staat de ziel en de geest dient gestemd te worden door de ziel. Dit kun we doen d.m.v. klank, adem en affirmaties.

Naar pagina    8    9    10    11    12    Deze pagina    14    15    16    17    18   

 

 

Met Licht en Liefde, Andreas Firewolf

Korte auto-biografie

 

 

 

reclame/groenepolitiek_kwartje.gif

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Dit formulier is UITSLUITEND om commentaar te geven op deze pagina. Wat u schrijft kan gepubliceerd worden.

Om een bericht te sturen naar Andreas Firewolf klikt u op Contact formulier

Om feedback te geven op deze pagina klikt u op:

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen.

Voor het doorgeven van taalfouten of fouten in feiten: Klik op "Feedback geven".

Als u wilt reageren op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar:

  
 
    

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wat is vier maal 2

 

Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Contrast
normaal

 

Spreken met
Andreas Firewolf

Als je vragen hebt of een telefonisch consult wilt, kun je me bellen

Klik hier voor Telefonisch consult

 

reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/CirkelHoog.gif

 

Korte autobiografie van Andreas Firewolf
Contact formulier
Telefonisch consult
firewolf/ANDREAS.JPG

Consulten, workshops en begeleiding

firewolf/bos2.jpg

Wie en wat is Firewolf

alfheim.jpg

Ontwikkeling van ons centrum in noord-oost Groningen

yggdrasil/boom_kl.gif
runen100/01Fella.jpg

Online yoga

rasata/rasata.jpg
Contact formulier
Inloggen
Interessante links
Algemene informatie over consulten
Telefonisch consult
Gesprek met Andreas Firewolf en Eva Silesia
Persoonlijke begeleiding van Andreas Firewolf

Een degelijke meerjarige opleiding in sjamanisme, yoga en spiritualiteit

Van deelnemers wordt ondermeer het volgende verwacht:

Aura- en chakra- reiniging met sjamanistisch ritueel

Persoonlijke opleiding of opleiding voor een groep

Leer met je chakra's te genezen
spirituele marketing, verdien meer geld met gebruik van je paranormale gaven
Beroepsgerichte opleidingen
Opleiding tot RaSaTa yoga instructeur
Algemene informatie over opleidingen en workshops
Ontwikkeld door Nul-A Computers