01-01-2010

Vindheim, Eer

3 van Speren

Uitgebreide beschrijving:

Een zeer uitgebreide beschrijving van deze kaart kun je vinden in mijn boek de Runentarot.

runes220/sp03_eer.jpg

Het plaatje:

Op de kaart van Vindheim zie je een glooiende groene vlakte. De lucht is blauw en vol met schapenwolkjes. In de zon schittert de helderwitte hal van Hœnir. De muren zijn kaarsrecht en bestaan uit rechthoekige blokken steen. De enorme poort is van goud en rijk versierd. Rondom de hal grazen witte schaapjes. En op een heuvel naast de hal staat Hœnir. Hij heeft een vriendelijk doch streng gezicht en enorme witte krullen op zijn hoofd. Hij kijkt je recht aan en ziet in het diepst van je ziel. In zijn rechterhand draagt hij een gebochelde houten staf.

Uitleg:

Het is verstandig om eerlijk en eerzaam te zijn. Als je altijd eerlijk bent, vind je gemakkelijk vertrouwen. Als je vaak liegt of bedriegt, gelooft niemand je. Zelfs niet als je wel de waarheid spreekt. Als je eerzaam en rechtvaardig bent, krijg je gemakkelijk steun en hulp. Als je vaak oneerzame dingen doet, verlies je status en aanzien. En uiteindelijk wil geen fatsoenlijk mens meer met jou gezien worden.

Sommige mensen denken dat ze hun privéleven kunnen scheiden van hun openbare leven. In het openbaar gedragen ze zich dan als fatsoensrakkers die altijd voor de goede zeden opkomen, en in het geheim gaan ze naar de hoeren, verkrachten hun secretaresse, plegen ze incest, gebruiken jongens als schandknapen, etcetera. Dergelijke mensen zijn onbetrouwbaar. Hun oneerzaamheid straalt van ze af. En ieder mens met een open blik kijkt dwars door hun uiterlijk vertoon en hun schijnheiligheid heen.

TRANCE-FORMATIE:

Een TRANCE-FORMATIE over deze Rune kun je vinden op de CD Runentarot 8, De Speren.

 

Betekenis:

Hart:
Je hart is eerzaam of gericht op eer.
Hoofd:
Richt je aandacht op eer. Visualiseer dat je je eerzaam gedraagt en dat je eerlijk bent.
Rechterbeen:
Je bent bewust op weg naar eer.
Linkerarm:
Je accepteert eer. Je ontvangt een eerbewijs. Of: Je weert eerbewijzen af.
Rechterarm:
Je gedraagt je eerzaam of je geeft eer.
Linkerbeen:
Onbewust bewandel je een eerzame weg.
Seksualiteit:
Je seksualiteit is eerzaam. Dit kan betekenen, dat je je aan de bestaande normen en waarden houdt. Het kan ook betekenen, dat je eerlijk bent en je aan afspraken houdt.
Definitie:
Eerlijkheid en eerzaamheid, of het gebrek daaraan zijn het probleem. Als je het mikpunt bent van spot of geweld, dan komt dat omdat je te weinig eer en aanzien hebt.
Goed:
Eer en status zijn nuttig. Gebruik je aanzien om je probleem op te lossen. Eerzaam gedrag is op zijn plaats.
Slecht:
Eer en status roepen agressie op. Mensen met veel macht kunnen zich bedreigd voelen door jouw aanzien. Eerzaam gedrag is nu verkeerd.
Verleden:
In het verleden heb je je eerzaam, rechtschapen en verstandig gedragen. Hierdoor heb je aanzien en status verworven.
Heden:
Je bent eerzaam, rechtschapen en verstandig. Je aanzien en status groeien. Je leert jezelf te beheersen.
Toekomst:
In de nabije toekomst word je eerzaam en rechtschapen. Of je verwerft eer en status. Je zelfbeheersing neemt toe.
Uitkomst:
Status en eer zijn het gevolg. Je wordt eerzaam en je verkrijgt status. Je eer en je gezond verstand nemen toe.
Urð:
Je wordt eervol. Je krijgt eer. Eerbewijzen volgen.
Róta:
Wortel jezelf in eerzaamheid. Maak jezelf eerlijk en eerzaam.
Skuld:
Om je schuld af te lossen dien je eer te bewijzen of eerzaam te leven.

TRANCE-FORMATIE:

Een TRANCE-FORMATIE over deze Rune kun je vinden op de CD Runentarot 8, De Speren.

 

 

Met Licht en Liefde, Andreas Firewolf

Korte auto-biografie

 

 

 

reclame/groenepolitiek_rusland.gif

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Dit formulier is UITSLUITEND om commentaar te geven op deze pagina. Wat u schrijft kan gepubliceerd worden.

Om een bericht te sturen naar Andreas Firewolf klikt u op Contact formulier

Om feedback te geven op deze pagina klikt u op:

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen.

Voor het doorgeven van taalfouten of fouten in feiten: Klik op "Feedback geven".

Als u wilt reageren op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar:

  
 
    

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Hoeveel is zes gedeeld door 3

 

Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Contrast
normaal

 

Spreken met
Andreas Firewolf

Als je vragen hebt of een telefonisch consult wilt, kun je me bellen

Klik hier voor Telefonisch consult

 

reclame/nula_200.gif

 

reclame/spiri_healing.gif

 

Boek 'De Runentarot', auteur Andreas Firewolf, 372 pagina's met een zeer uitgebreide index
TRANCE-FORMATIES Speren: werelden van Asaheimar, de windwerelden van Yggdrasil en de klasse van krijgers
Korte autobiografie van Andreas Firewolf
Contact formulier
Telefonisch consult
firewolf/ANDREAS.JPG

Consulten, workshops en begeleiding

firewolf/bos2.jpg

Wie en wat is Firewolf

alfheim.jpg

Ontwikkeling van ons centrum in noord-oost Groningen

yggdrasil/boom_kl.gif
runen100/01Fella.jpg

Online yoga

rasata/rasata.jpg
Contact formulier
Inloggen
Interessante links
Algemene informatie over consulten
Telefonisch consult
Gesprek met Andreas Firewolf en Eva Silesia
Persoonlijke begeleiding van Andreas Firewolf

Een degelijke meerjarige opleiding in sjamanisme, yoga en spiritualiteit

Van deelnemers wordt ondermeer het volgende verwacht:

Aura- en chakra- reiniging met sjamanistisch ritueel

Persoonlijke opleiding of opleiding voor een groep

Leer met je chakra's te genezen
spirituele marketing, verdien meer geld met gebruik van je paranormale gaven
Beroepsgerichte opleidingen
Opleiding tot RaSaTa yoga instructeur
Algemene informatie over opleidingen en workshops
Ontwikkeld door Nul-A Computers