01-01-2010

TRANCE-FORMATIE CD Runentarot 1:
Runen 1 en 2

1.1 Fella Blótspann
2.1 Heil
3.1 Týr

cdnlrunes/runecd1.gif

TRANCE-FORMATIE 1:
Runen 1

In de eerste TRANCE-FORMATIE ervaren we de eerste runen van de drie ættir:

Fehu of Fella Blótspann, Hagalaz of Hail en Teiwaz of Týr

De oude noorse Runenrij bestaat uit 24 Runen, die verdeeld zijn in 3 ættir. In iedere TRANCE-FORMATIE leer je 3 bij elkaar behorende Runen heel goed kennen.

1.1 Fella Blótspann, het vallen van de bloedspaanders.

De 24 Runenstaafjes (spaanders) worden gesneden uit drie takken van een berk, beuk of es, voor ieder ættir één tak. In deze 24 staafjes wordt een Rune geritst. Daarna worden de Runen ingeritst met je eigen bloed. Zo krijg je MeginRunar, machtige staven, machtige bloedspaanders. Om te voorspellen laat je deze machtige bloedspaanders vallen op een witte doek.

2.1 Heil, het helen, rechtmaken, het heil herstellen.

Heil betekent heel. Iets is heilzaam, als het heel maakt. Iemand is heilig, als hij/zij heel is.

De Germanen kenden geen moralistische rechtspraak, zoals de Romeins-Christelijke. Iedereen was lid van een sibbe, een familiegemeenschap. Als je iemand van een andere sibbe doodde, moest je dat goed maken (heilen). Bijvoorbeeld door aan de sibbe een wit paard te schenken. Zo werden de relaties binnen de stam geheeld.

3.1 Týr, het ketenen van de wolf Fenrir.

Fenrir is een grote boze wolf, de zoon van Loki en Angrboða. De Ásen wilden hem ketenen. Zij lieten een misleidende band maken door de duisterelven en daagden Fenrir uit te proberen, of hij met zijn geweldige kracht de keten kon breken. Fenrir wilde dat wel doen, als één van de Ásen zijn hand in zijn muil zou leggen. Týr was moedig genoeg om zijn rechterhand op te offeren.

1.2 Urð
2.2 Nood
3.2 Birkan of Bjarnkanna

cdnlrunes/runecd1.gif

TRANCE-FORMATIE 2:
Runen 2

In de tweede TRANCE-FORMATIE ervaren we de tweede runen van de drie ættir:

Uruz of Urð, Naudhiz of Nood en Berkana of Birkan

1.2 Urð, de norne van het verleden.

Volgens de Germanen werd het lot gesponnen door 3 nornen: Urð, Róta en Skuld. Men kan ze vertalen als Verleden, Heden en Toekomst. Of als Worden, Wortel en Schuld. Urð wordt voorgesteld als een oude wijze vrouw, Róta als een sterke moeder en Skuld als een jonge schildmaagd. Urð heeft de sleutels van je verleden en kan je in kontakt brengen met oude herinneringen.

2.2 Nood, het vragen of bieden van hulp.

De Germanen waren een gastvrij volk. Wanneer iemand om onderdak vroeg, had die persoon RECHT op drie dagen gastvrijheid. Als je 's winters door de germaanse landen reisde, kon je gemakkelijk in nood komen. Dan was het noodzakelijk om om onderdak en voedsel te vragen. En het was de plicht van iedere sibbe om ten minste drie dagen lang gastvrij te geven.

3.2 Birkan, de berkentwijg.

Met de berkentwijg kan men liefdesmagie bedrijven en de weerstand van een geliefde laten smelten. Maar word je daar gelukkig van? Je kunt er ook zieken mee helen. Dat lijkt ons een betere toepassing.

3.2 Bjarnkanna, de weerbeer.

Deze Rune heeft nog een tweede betekenis: de weerbeer of de kennis van de beer. De weerberen waren de genezers van de Germanen. Om weerbeer te worden, moest je met een mes een beer doden, diens bloed drinken en diens hart opeten. Met de huid, de tanden en een bereklauw kon je dan shamaniseren. Maar eerst moest je nog sterven en wedergeboren worden. Daarom at men een stuk maretak en werd men negen dagen ingesloten in een 'grafheuvel'. Dat lijkt op het hol waarin de beer zijn winterslaap houdt.

 

 

Met Licht en Liefde, Andreas Firewolf

Korte auto-biografie

 

 

Commentaar formulier

Dit formulier is UITSLUITEND om commentaar te geven op deze pagina. Wat u schrijft kan gepubliceerd worden.

Om een bericht te sturen naar Andreas Firewolf klikt u op Contact formulier

Om feedback te geven op deze pagina klikt u op:

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen.

Voor het doorgeven van taalfouten of fouten in feiten: Klik op "Feedback geven".

Als u wilt reageren op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar:

  
 
    

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wat is 15 plus achtentwintig

 

Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Contrast
normaal

 

reclame/nula__200_125euro.gif

 

Afwezig

Telefonisch ben ik nu niet bereikbaar.

Vaak ben ik bereikbaar via Helderinzicht.

NL 0909-8077 Box 33 90 cpm

B 0903-39968 Box 33 150 cpm

reclame/CirkelHoog.gif

 

Ontwikkeld door Nul-A Computers