01-01-2010

Workshop van Andreas Firewolf in 1997

Uitleg Sjamanistisch ritueel

In het ritueel roept Firewolf diverse 'wezens' aan uit de germaanse mythologie. Deze staan hieronder beschreven.

Mensen die niets van het sjamanisme begrijpen, interpreteren deze mythologie vanuit hun achtergrond. Meestal is deze christelijk of iets dergelijks. Vanuit de christelijke interpretatie zou Firewolf 'geloven' in afgoden en deze dienen. Atheisten menen vaak van god los te zijn, maar hun wereldbeeld is christelijk. Wanneer ze aan religie denken, denken ze aan een vorm van het christendom. Ze wijzen het christendom af, daarvan hebben ze zich bevrijd. Ze stellen dan iedere andere vorm van spiritualiteit gelijk aan het christendom en wijzen dan ook iedere vorm van spiritualiteit af. En ze menen, dat spirituele mensen van diverse stromingen 'allemaal hetzelfde zijn'. Alsof bijvoorbeeld een taoist, een zen-budhist, een tantrist en een sjamaan een vrijwel identiek geloof en een identiek wereldbeeld hebben. Daarbij beschouwt de gemiddelde atheist zichzelf als een superieur mens en mensen met een geloof zijn achterlijk. En dan hebben ze niet eens door, dat ze hetzelfde doen als de nazi's: de mensheid splitsen in Ubermenschen en Untermenschen, waarbij men dan per definitie zichzelf indeelt bij de Ubermenschen. De Untermenschen zijn degenen die anders zijn dan de gemiddelde atheist. In Nederland wordt sinds ongeveer 1980 een systematische haat- en lastercampagne gevoerd tegen alles wat spiritueel is. Door wie? Door 'skeptici', linkse extremisten, pseudo-intellectuelen, etc.

Mensen die interpreteren vanuit de jungiaanse psychologie kijken heel anders naar het sjamanisme. De fijnstoffelijke wezens waarmee de sjamaan in contact staat, beschouwt men als 'complexen' in het onbewuste. De dagelijkse persoonlijkheid van de mens is ook zo'n complex, waarmee het ego zich identificeert. De geest is veel groter dan het deel dat de gemiddelde mens van zichzelf kent. Wanneer de dagelijkse persoonlijkheid contact zoekt met de andere complexen in zijn geest, of met 'fijstoffelijke wezens', dan kan hij elementen van deze complexen integreren in zijn persoonlijkheid en daardoor geestelijk groeien. Dit noemde Jung het individuatie-proces.

 

Vanuit de jungiaanse psychologie bezien, is sjamanisme geen achterlijk bijgeloof, maar een op praktische wijze uitgewerkt systeem dat leidt naar 'individuatie'. Mensen die met sjamanisme aan de slag gaan, worden individuen. En dat is iets dat de intellectuele massamens niet kan uitstaan. Nederland wordt bevolkt door pseudo-intellectuelen, waarvan er meer dan dertien in een dozijn gaan. Ze laten zich bij voorkeur door de media vertellen wie ze zijn en wat ze vandaag moeten denken en beweren. Enige eigenheid ontbreekt, stabiliteit kennen ze niet. Het zijn lege hulzen, die door de media van inhoud worden voorzien. Oeps! Wat gebeurt er men hun wanneer de stroom uitvalt en de media niet meer werken?

De zogenaamde skeptici zijn helemaal verschrikkelijk. Deze idioten schermen met de wetenschap om spiritualiteit te bestrijden. Alsof zij iets van wetenschap begrijpen! Wetenschap houdt zich bezig met dingen die men proefondervindelijk kan onderzoeken. Daartoe gebruikt de wetenschap falsificeerbare stellingen. Dat zijn beweringen, waarvan bewezen kan worden, dat ze onjuist zijn. De stelling 'god schiep de wereld in zes dagen' is niet falsificeerbaar. De stelling dat er een god is, is helemaal niet falsificeerbaar. Deze dingen behoren absoluut niet tot het domein van de wetenschap. Wanneer skeptici schermen met de wetenschap om spiritualiteit te bestrijden, bewijzen ze slechts een ding: Dat ze ongelofelijke idioten zijn, met nazistische ubermensch trekjes.

Er zijn psychologen die het effect van geloof op mensen onderzoeken. Dat behoort wel tot het domein van de wetenschap. En keer op keer komen ze tot de conclusie, dat gelovige mensen beter bestand zijn tegen een crisis in hun leven, dan ongelovigen. Geloof biedt psychische houvast.

Recentelijk hebben onderzoekers aannemelijk gemaakt, dat religie een instinct is, net als seksualiteit. Vanuit het Darwinisme kan men stellen, dat menselijke groepen met een sterk religieus instinct meer cohesie hebben en daardoor beter kunnen overleven dan menselijke groepen zonder religieus instinct. Men kan ook stellen, dat succesvolle religieuze overtuigingen zich voortplanten, en dat schadelijke religieuze overtuigingen vanzelf verdwijnen door natuurlijke selectie. Vanuit dat oogpunt beschouwt, hebben groepen skeptici weinig overlevingskans. Het enige dat skeptici verenigt is hun haat tegen alles dat spiritueel of gelovig is.

 

Als we aannemen dat er een religieus instinct is, net zoals er een seksueel instinct is, dan kunnen we het volgende stellen:

  • Het onderdrukken van instincten is schadelijk. Het onderdrukken van religie richt schade aan, net zoals het onderdrukken van seksualiteit schade aanricht.
  • De mensen die religie te vuur en te zwaard bestrijden (zoals de atheisten en de linkse extremisten) zijn geen haar beter dan christelijke fundamentalisten die seksualiteit bestrijden.
  • Atheisme is geen wetenschap en is ook niet gebaseerd op wetenschap. Het is een geperverteerde uitdrukking van het religieuze instinct. Hierbij dient men onderscheid te maken tussen enerzijds atheisten die gewoon niet geloven en anderzijds atheisten die andere geloven bestrijden. De laatsten zijn niet beter dan nazi's, niet beter dan katholieke inquisiteurs, die iedereen die twijfelde aan 'de enig juiste leer' op de brandstapel zetten.

De manier waarop spirituele mensen in nederland worden behandeld, is gewoon weerzinwekkend. Als in China aanhangers van "falun gong" worden vervolgd, schreeuwen de nederlandse pseudo-intellectuelen (waarvan er meer dan 13 in een dozijn gaan) moord en brand via de media. Zo vullen ze via de media zichzelf en elkaar met 'heilige verontwaardiging' en hebben ze weer even het gevoel, dat ze echte mensen zijn, inplaats van lege hulzen die via de media van enige tijdelijke inhoud worden voorzien. Deze zelfde pseudo-intellectuelen heb ik nog nooit gehoord over de systematische schending van de mensenrechten van spirituele mensen in nederland. Zou ook een beetje vreemd zijn, want zij zijn zelf de aanstichters van deze mensenrechtenschendingen.

Denk je dat het wel meevalt met de mensenrechtenschendingen in nederland? Firewolf wordt al sinds 1988 systematisch vervolgd met laster- en haatcampagnes, met volledige steun en instemming van de nederlandse overheid.

 

Krachten in het ritueel

Voor de spirituele bezoekers van deze site de volgende tabel. Hierin een indeling naar windstreken en bijbehorende krachten en concepten.

windstreek

noorden

zuiden

westen

oosten

entiteit

Hrae-svelgr

Logr

Freya

Odinn en Ullr

wezens

thursen (ijsreuzen)

joten (vuurreuzen)

vanen (zeereuzen)

asen (windreuzen)

element

ijs

vuur

zee

wind

maatschappelijke klasse

slaven (werknemers)

leiders (managers)

vrijen (kleine zelfstandigen)

krijgers (priesters, kunstenaars)

 

 

Met Licht en Liefde, Andreas Firewolf

Korte auto-biografie

 

 

 

reclame/groenepolitiek_rabo3.gif

 

Promoot ons !!!

Vindt u deze pagina leuk? Geef de link dan door aan je vrienden.

Ik doe niet veel met twitter of facebook. Maar voel je vrij om over deze pagina te twitteren. Of zet een link naar deze pagina op je facebook pagina, als je die hebt.

 

Mijn facebook pagina is Andreas-Firewolf, mijn linkedin pagina andreas-firewolf. Als je een connectie wilt via sociale media, dan kan dat daar.

 

Geen spionage

Op deze site vind je geen cookies of javacript voor spionage.

Vrijwel alle websites hebben 'google analytics' en knoppen voor facebook, twitter, et cetera. Deze technieken werken meestal met javascript. Nog voor je kunt kiezen voor of tegen 'cookies', sturen deze javascripts je gegevens naar facebook, google et cetera. De Oost-duitse Stasi droomde niet eens over zulke mogelijkheden om mensen helemaal in kaart te brengen.

Op deze website worden dergelijke technieken niet gebruikt. Hier wordt je privacy niet geschonden.

 

Commentaar formulier

Dit formulier is UITSLUITEND om commentaar te geven op deze pagina. Wat u schrijft kan gepubliceerd worden.

Om een bericht te sturen naar Andreas Firewolf klikt u op Contact formulier

Om feedback te geven op deze pagina klikt u op:

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen.

Voor het doorgeven van taalfouten of fouten in feiten: Klik op "Feedback geven".

Als u wilt reageren op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar:

  
 
    

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wat is 15 plus achtentwintig

 

Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Contrast
normaal

 

Spreken met
Andreas Firewolf

Als je vragen hebt of een telefonisch consult wilt, kun je me bellen

Klik hier voor Telefonisch consult

 

reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/varietarier.gif

 

Wie en wat is Firewolf ?

 

firewolf/bos2.jpg

 

Beknopte autobiografie van Firewolf.

Contact formulier
Telefonisch consult
firewolf/ANDREAS.JPG

Consulten, workshops en begeleiding

firewolf/bos2.jpg

Wie en wat is Firewolf

alfheim.jpg

Ontwikkeling van ons centrum in noord-oost Groningen

yggdrasil/boom_kl.gif
runen100/01Fella.jpg

Online yoga

rasata/rasata.jpg
Contact formulier
Inloggen
Interessante links
Algemene informatie over consulten
Telefonisch consult
Persoonlijke begeleiding van Andreas Firewolf

Een degelijke meerjarige opleiding in sjamanisme, yoga en spiritualiteit

Van deelnemers wordt ondermeer het volgende verwacht:

Aura- en chakra- reiniging met sjamanistisch ritueel

Persoonlijke opleiding of opleiding voor een groep

Leer met je chakra's te genezen
spirituele marketing, verdien meer geld met gebruik van je paranormale gaven
Beroepsgerichte opleidingen
Opleiding tot RaSaTa yoga instructeur
Algemene informatie over opleidingen en workshops
Ontwikkeld door Nul-A Computers