01-01-2010

Het verschil tussen Galdr en Seidr

Op sommige plaatsen op het internet worden dingen geschreven,
die ik vreemd vind.
Soms worden bijvoorbeeld galdr en seidr door elkaar gehaald.
Hier ga ik in op deze begrippen.

Galdor

Allereerst het woord Galdor. In het oud-ijslands bestaat dit woord niet in die vorm. Het komt wel voor als Galdr en Galdrar. Min of meer dezelfde betekenis heeft ook Gala (Gol, Golum, Galinn).

Iemand schreef op een forum

Het woord Galdor is verwant aan "gala", het krassen van raven/kraai-achtigen. Odin's raven Hugin (geheugen) en Munin (Herinnering) symboliseren het perfect samenwerken van rechter- en linkerhersenhelft. Dat noemt men ook wel 'wandelen op de regenboogbrug'. Bij Galdor scheid de magiër zich als het ware af van het multiversum, en drukt er zijn stempel op (of communiceert ermee) via de runen. Dit gebeurt via geluid (denk aan "gala") maar kan bij uitbreiding ook gebeuren via het kerven, tekenen, schilderen van runen.

Het bovenstaande is beslist onjuist. Gala heeft meerdere betekenissen:

 1. Het kraaien van een haan;
 2. Schreeuwen;
 3. Magisch zingen, "chanten";

Galdr betekent:

 1. magisch lied;
 2. hekserij;
 • Een galdr-kona is een (vrouwelijke) heks
 • een galdr-madr is een (mannelijke) tovenaar
 • Een galdr-smidr is iemand die een magisch lied "smeed", een smid van magische liederen of spreuken
 • Galdra yfir betekent: een magische spreuk over iemand zingen.
runes220/24Doeg.jpg

Het krassen van een raaf of kraai heeft geen verwantschap met gala, het kraaien van een haan. De haan was een zeer magisch dier, dat de dageraad aankondigde. De veer van een haan werd vaak gebruikt in magie en de hanenveer komt dan ook terug in diverse ijslandse saga's.

Galdr heeft niets te maken met de Runen, met Odinn of met zijn raven.

De Seidr

De seidr heeft wel te maken met seksualiteit en vruchtbaarheid. Volgens de Ynglinga saga van Snorri Sturluson was de Seiðr heel gewoon voor de Vanen. Na een oorlog tussen de Vanen en de Ásen kwam Freya naar de Ásen. Zij zou de seiðr bij de Ásen hebben ingevoerd. (Over de noordse goden, uitg. Meulenhoff 1983.) Wanneer een man deelnam aan de seiðr, zou hij volstrekt eerloos worden. Hieruit kan men afleiden, dat de seiðr voornamelijk door vrouwen werd bedreven, maar dat mannen er soms wel aan deelnamen.

In het oud ijslands kwamen de volgende samenstellingen voor met het woord seiðr:

 • seiða: betoveren met een spreuk, een toverspreuk uitspreken;
 • seið-berendr: tovenares;
 • seið-hjallr: platform of podium waarop het ritueel plaatsvindt;
 • seið-kona: heks;
 • seið-læti: de geluiden die gemaakt worden tijdens de seiðr;
 • seið-maðr: tovenaar, wever van spreuken;
 • seið-magnan: het weven van een toverspreuk;
 • seiðr: toverspreuk, betovering, invoceren met een spreuk of gezang;
 • seið-skratti: tovenaar;
 • seið-staðr: de plaats waar de seiðr gehouden wordt;
 • seið-stafr: toverstaf;
 • seið-villa: spreuk om hekserij te bezweren.

Bij de Germanen waren man en vrouw gelijkwaardig. De onderwerping van de vrouw begon met de komst van de Christenen. In de pre-christelijke tijd deden vrouwen wat ze zelf goed achten. Zoals men priesters had gewijd aan Óðinn, Thór, Baldr, etc., zo had men priesteressen die zich wijden aan vrouwelijke machten.

De Haljarunos waren priesteressen van Hal, de godin van de dood. Zij zochten kontakt met de doden en zorgden voor communicatie tussen de overledenen en de levende mensen. Dit doen spiritistische mediums nog steeds.

De Völva's waren priesteressen van Freya, de godin van de liefde. Zij onderwezen seksualiteit, bedreven de geneeskunst en hielden maanrituelen. Zij bedreven ook de Seiðr.

De Völva's hadden meestal een gebouw in de wildernis, bij of boven een rivier of beek: de seiðr-hut. Wanneer vrouwen ongesteld werden, kwamen ze naar deze hut. Omdat de ritmes nog niet verstoord werden door elektrische verlichting, kwam de ongesteldheid bij alle vrouwen tegelijkertijd. Hun menstruatie werd gestuurd door het licht van de maan. Daarom kwamen ze eens per maan bij elkaar voor gezamenlijke rituele reiniging. Meestal gebeurde dat met nieuwe maan, in sommige gemeenschappen met volle maan. Wanneer de menstruatie bij nieuwe maan kwam, werden er bij volle maan vaak maanrituelen gehouden.

De Völva's waren verantwoordelijk voor de seksuele inwijding van jongens. Tegenwoordig sturen sommige vaders hun zonen naar de hoeren om 'het' te leren. Bij de Germanen gingen de jongens naar de Völva's en kregen dan seksuele voorlichting compleet met praktijklessen. Bij de Völvas leerden de jongens respect voor vrouwen. Bovendien leerden ze hun seksuele driften te beheersen. Dit zorgde voor een gezonde samenleving.

Het volledige seiðr-ritueel is een maan-ritueel.

Meestal werd het ritueel gehouden door een groep vrouwen en één man. Dit ritueel is in verminkte vorm door de Christenen opgeschreven als de heksensabbath. Zo'n heksensabbath zou onder leiding staan van een man (de heksenmeester) en gewijd zijn aan de duivel (d' evil = de slechte). Dit is een misverstand. De leiding was in handen van de meest ervaren Völva en het ritueel was gewijd aan Freya, de godin van de Liefde. Het slechte bestaat alleen in de geest van fanatieke Christenen en andere fundamentalisten.

Volgens de Christenen is de laagste man altijd de meerdere van de hoogste vrouw. Als er bij een ritueel een man aanwezig was, was deze (volgens de christenen) per definitie de baas. Wanneer een jonge man werd ingewijd door zeer ervaren heksen, dan was deze jongen de heksenmeester en waren de vrouwen zijn slavinnen, volgens het idiote wereldbeeld van de christenen.

In de verhalen over de heksensabbath
komen veel elementen voor van de oorspronkelijke seiðr:

Omdat de Germanen onder Romeinse en Christelijke invloed steeds patriarchaler werden, werd het steeds moeilijker om een geschikte man te vinden voor het seiðr-ritueel. Daarom werd de rol van de man vaak ingenomen door een vrouw met een völlr. Een völlr is een met kruiden geprepareerde paardenlul. Volgens de verhalen zou de lul van de duivel ijskoud zijn. De völlr voelt zeer zeker koud aan vergeleken bij een levende lul.

runes220/bo09_liefde.jpg

De heksen zouden met een zwarte kat omgaan en deze vaak meenemen naar de heksensabbath. Volgens de germaanse mythologie zou Freya rijden in een zilveren rijtuig die getrokken wordt door katten: een witte kat en een zwarte kat. (Volle maan en nieuwe maan.)

Wanneer er wel een man deelnam aan de seiðr, werd hij tijdens het ritueel Mani, de god van de maan. Na de invocatie en de voorbereiding verscheen hij met twee horens op zijn hoofd aan de rand van de cirkel. Door een Völva werd hij in de cirkel gehaald en paarde hij met deze Völva. De energie die vrijkwam tijdens deze paring werd gebruikt voor een bepaald doel. Deze techniek staat bekend als gjó-gandr. Gjó betekent sensualiteit en seksualiteit. Gandr betekent magische staf. Gandr-reið betekent heksenrit, magische reis. Gjó-gandr kan dus vertaald worden als seksuele magie. De Völva maakt een gandr-reið met behulp van een Völlr of door een paring met Mani, de god van de maan.

Zie mijn boek de Runentarot onder de rune Gjo-gandr.

runes220/07Gjogandr.jpg

Wanneer een man wilde deelnemen aan de seiðr moest hij eerst gefeminiseerd worden. (Vrouwelijk gemaakt worden.) Dit was de taak van de meest ervaren Völva. Je zou haar de hoge priesteres kunnen noemen. Zij verbleef minimaal drie dagen voor de seiðr in de seiðr-hut. Meestal vastte zij gedurende deze drie dagen. In ieder geval vastte zij negen uur voorafgaande aan de Seiðr. In deze negen uur dronk zij heel veel water en mediteerde zij op het doel van de seiðr. Door niet te eten en veel te drinken spoelde zij volledig schoon. Na negen uur werd haar urine helder als water, maar bevatte wel de hormonen die zij gedurende deze tijd produceerde. Deze hormonen stemden overeen met haar meditaties. Bij de invocatie van Mani, de god van de maan, kreeg de man (of vrouw) die deze rol op zich nam een beker met haar urine te drinken. Met de urine dronk hij haar vrouwelijke energie en haar vrouwelijke hormonen. Dit maakte hem vrouwelijker. Het verklaart meteen ook waarom mannen het een schande vonden om aan een dergelijk ritueel mee te doen. (Bron: Middeleeuwse geschriften van een geheime orde, waarvan ik in mijn jeugd lid van ben geweest.)

Aan het begin van de seiðr werd de seiðr-hut ritueel schoongeveegd. Dit gebeurde met een heksenbezem, gemaakt van twijgen van de Hazelaar. Men veegde zowel het fysieke als het etherische vuil naar buiten in de rivier of beek. Het stromende water nam het dan meteen mee.

De mannelijke deelnemer (als die er was) werd gewassen in de rivier en ritueel beschilderd. De Völva's namen zelf ook een bad en beschilderden zichzelf of elkaar. In de seiðr-hut werd een vuur gemaakt. Boven dit vuur werd een ketel gehangen. Deze heksenketel symboliseerde de baarmoeder. Bij een bevruchting gaat het zaad en de seksuele energie in de baarmoeder en er ontstaat een kind. Na negen maanden wordt dit kind geboren. Tijdens de seiðr gaat de seksuele energie in de heksenketel, samen met allerlei andere ingrediënten. Hieruit ontstaat een magisch brouwsel. Na negen fasen van het ritueel is het brouwsel gereed en kan de magische kracht de wereld in gestuurd worden.

Vervolgens werd een cirkel gemaakt. De Völva's dansten in deze cirkel en bouwden zo een etherische cirkel. De cirkel symboliseert de vulva (vagina, kut). De man werd opgeroepen en werd uitgenodigd in de cirkel te komen. In de cirkel paarde hij met een Völva. De seksuele energie werd in de heksenketel gestuurd. De hoge priesteres roerde in de ketel en brouwde er een magische drank van. Deze drank kon door de deelnemers gedronken worden. Of men kon de drank aan een zieke geven. Ook werd deze drank gebruikt als liefdesdrank om de liefde van iemand te winnen.

 

 

Met Licht en Liefde, Andreas Firewolf

Korte auto-biografie

 

 

 

reclame/groenepolitiek_co2.gif

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Dit formulier is UITSLUITEND om commentaar te geven op deze pagina. Wat u schrijft kan gepubliceerd worden.

Om een bericht te sturen naar Andreas Firewolf klikt u op Contact formulier

Om feedback te geven op deze pagina klikt u op:

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen.

Voor het doorgeven van taalfouten of fouten in feiten: Klik op "Feedback geven".

Als u wilt reageren op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar:

  
 
    

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Hoeveel is zes gedeeld door 3

 

Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Contrast
normaal

 

reclame/nula__200_125euro.gif

 

Afwezig

Telefonisch ben ik nu niet bereikbaar.

Vaak ben ik bereikbaar via Helderinzicht.

NL 0909-8077 Box 33 90 cpm

B 0903-39968 Box 33 150 cpm

reclame/SpiritueleGids.gif

 

Ontwikkeld door Nul-A Computers