01-01-2010

Wetenschappelijke benadering van germanen en occultisme

Christendom

Kan iemand mij in enkele zinnen een wetenschappelijk verantwoordde beschrijving van het christendom geven?

Er zijn geschreven bronnen genoeg, de christelijke culturen zijn goed te bestuderen. Maar kan iemand mij nu zeggen wat wel en wat niet christelijk is?

Het christendom is slechts 1900 jaar oud en redelijk goed gedocumenteerd. Maar je hebt moderne koreaanse christenen, 'born-again' christenen uit de USA, katholieken uit Brazilie, zwaar gereformeerden uit Nederland. Zelfs vandaag loopt het christendom zo ver uiteen, dat je niet kunt zeggen: dit is christelijk.

Kijken we 1900 jaar terug, dan zien we de inquisiteurs rond 1570 in Spanje rond koning Philips. We zien Katharen, gnostici, grieks orthodoxen, syrische christenen, russisch orthodoxen, calvinisten, kruisvaarders, ... Het ene moment is het vermoorden van alles wat niet-christelijk is een godvruchtig werk, een paar eeuwen later geven de christenen toe, dat dat eigenlijk volkerenmoord was.

Er zijn bepaalde dingen, die onchristelijk zijn. Ondermeer het vereren van de duivel. Het wordt moeilijk om een tweede of een derde ding te noemen, die nooit in een christelijke cultuur zijn voorgekomen.

Germanen

De Edda's en de oudste hoofdstukken van de Rig Veda hebben zodanige overeenkomsten, dat vele wetenschappers geloven in een cultuur die aan de germanen en de brahmanen vooraf ging. Vroeger noemde men dat de indo-germaanse cultuur.

De Rig Veda is vermoedelijk 5500 jaar geleden ontstaan. Het uiteenvallen van germanen en brahmanen zou dus moeten dateren van voor 3500 voor christus. Persoonlijk geloof ik, dat dit 6.000 jaar voor christus gebeurd is. Ik herinner mij dat, want ik was er bij. Dat is geen wetenschappelijke claim, dat is een beschrijving van wat ik ervaar. Dat doen occultisten. Op een occult forum behoort daar plaats voor te zijn: voor persoonlijke ervaringen, die volkomen los staan van de wetenschap.

De germaanse cultuur eindigde rond het jaar 0, misschien een paar 100 jaar later. Nederland werd meen ik tussen 500 en 700 christelijk, noorwegen iets later tussen 875-1050. Maar in die tijd was de germaanse stammencultuur al verdwenen. De periode tussen omstreeks 0 en 1000 AD kan men niet meer echt germaans noemen. Het was een overgangsperiode. Stammen vielen uit elkaar, men nam romeinse gewoonten over, men leerde land systematisch te ontginnen.

De geschreven informatie over de germanen is afkomstig van romeinen en christenen en dateert van de periode toen de germaanse cultuur al aan het verdwijnen was. Vermoedelijk geeft het boek 'Germania' van Tacitus de meest betrouwbare informatie over de germaanse stammencultuur, en dan zijn het slechts fragmenten van een paar stammen.

De meeste mensen die over de germanen schrijven, baseren zich vooral op ijslandse geschriften. Dat doe ik ook. Gewoon omdat er verder niet zoveel is. Maar IJsland was geen germaans land en is dat ook nooit geweest. Toen Harald Ruighaar (c. 850 – c. 933) Noorwegen onderwierp en dwong tot bekering, besloten de meest koppige boeren van Noorwegen naar IJsland te verhuizen. In Noorwegen was de germaanse stammencultuur toen allang verdwenen. De heidense boeren vertrokken naar ijsland, namen een stuk land in bezit en probeerden in leven te blijven. Op basis van de verhalen van die heidense boeren zijn de oude saga's en godenverhalen ontstaan. Deze zijn niet germaans, maar ijslands.

De germaanse cultuur zou hebben bestaan van ongeveer 3500 voor christus tot omstreeks het jaar 0. Met heel veel goede wil zou je de periode kunnen oprekken tot 875 AD, toen Noorwegen grotendeels christelijk geworden was. 3500 tot 4500 jaar heidendom, vele verschillende stammen met ieder hun eigen cultuur. Van 1900 jaar christendom kunnen we niet eens zeggen "dit is christelijk". De 'germaanse periode' was ruim twee keer zo lang en de volken en culturen waren minstens zo divers. Je kunt niet vaststellen, of iets germaans is, of dat iets juist niet germaans is. Zulke uitspraken zijn niet wetenschappelijk.

Germanen hebben nooit bestaan

Wetenschappelijk gezien zijn er nooit germanen geweest. De romeinen noemden het land ten noorden van het romeinse rijk Germania en de bewoners Germanen. Veel meer wisten ze er niet van.

Er leefden daar stammen: Franken, Denen, Angelen, Saxen, Friezen, Vandalen, Langobarden, Gothen, Bataven en vele anderen. Van vele stammen kennen we niet eens de naam, laat staan hun cultuur.

Europa was in die tijd een uitgestrekt oerwoud van noord-italie tot het noorden van skandinavie. Er waren geen paden, het gebied was zeer dun bevolkt en als je geen hele goede woudloper was, had je geen schijn van kans om er doorheen te komen.

Voor wie is wat interessant ???

Een handje vol wetenschappers is geïnteresseerd hoe die mensen leefden. Dit soort mensen raken in extase bij de vondst van een door mensen geslepen steentje en maken vervolgens ruzie over de betekenis van dat steentje.

Is dat voor occultisten belangrijk of interessant? Zijn wij geinteresseerd in hoe men 3500 jaar geleden op de veluwe leefde? Of willen we een moderne spirituele cultuur?

Ik kan niet bepalen wat voor jou interessant is en belangrijk is. Ik weet wel wat voor mij interessant en belangrijk is.

Op basis van wat mij bekend is over onze voorouders heb ik een compleet wereldbeeld gemaakt. Dit is niet in strijd met wat bekend is over 'de germanen'. Maar als je alle fragmenten tot een cultuur samenvoegt, moet je interpreteren. Dan zijn er mensen, die beweren: 'Dat is niet zo, jij bent een leugenaar'. Als je dan vraagt 'wat is niet zo', krijg je als antwoord: 'dat'. Zeer intelligent en erg wetenschappelijk.

Kijken we naar het romeinse rijk. 20 Jaar geleden schetsten historici een heel ander beeld van rome dan men vandaag doet. De inzichten zijn veranderd. Volgens sommigen verbeterd. Waren de inzichten van 20 jaar geleden dan fout? Het is onwetenschappelijk om dat zo te stellen. Men interpreteerde anders.

Het romeinse rijk is vrij goed gedocumenteerd. Van de germaanse stammencultuur weten we heel weinig. Van de ijslandse cultuur weten we vrij veel, maar niet van de heidenen. Want die schreven niet. En de ijslandse cultuur was niet germaans. Je zou het een neo-germaanse cultuur kunnen noemen.

In de ijslandse saga's zijn wel verhalen bewaard gebleven, die men elders ook terugvindt. Vermoedelijk zijn de ijslandse saga's wel gebaseerd op zeer oude verhalen. Maar wie kan zeggen wat wetenschappelijk juist is en wat niet?

Wetenschappelijke benadering is onzinnig !!!

Een wetenschappelijke benadering van occultisme is onzinnig. Wetenschap baseert zich uitsluitend op harde feiten. Je moet iets kunnen falsificeren (bewijzen dat het onjuist is) of verifieren (een experiment herhalen en kijken of je steeds dezelfde uitkomst krijgt). Occultisme baseert zich op eigen ervaring. Je kunt eigen ervaring niet verifieren en ook niet falsificeren. Als je op een occult forum met wetenschap gaat schermen, moet je je toch eens afvragen of je niet op het verkeerde forum terecht bent gekomen.

 

Het woord 'wetenschap' wordt vrijwel overal misbruikt, vooral in de media. En meestal om machtspolitiek te bedrijven. Men spreekt bijvoorbeeld van 'de medische wetenschap'. Deze bestaat niet. Er is wel bio-chemische wetenschap. Deze bestaat alleen in het laboratorium. De praktijken van artsen en ziekenhuizen zijn niet wetenschappelijk en kunnen ook niet wetenschappelijk zijn. Eén van de weinige wetenschappelijke 'artsen' was Mengele. Geen enkele genezer wil daarmee vergeleken worden.

 

Studie en synthese

Ik bestudeer de germaanse cultuur al vanaf 1980, de indogermaanse cultuur al vanaf 1974. Na jaren van zeer intensieve studie heb ik mij een beeld gevormd van de germaanse cultuur. Dat beeld is niet wetenschappelijk maar praktisch. Dat beeld is in overeenstemming met de geest van het oude heidendom. Het is ook in overeenstemming met de gebruiken van allerlei sjamanistische culturen over de gehele wereld. Ik heb ook heel veel gelezen van antropologen, die op wetenschappelijke wijze oude culturen bestudeerden. Bijvoorbeeld de werken van Mircea Eliade, om eens een naam te noemen.

Als mensen beweren dat iets niet wetenschappelijk is, of als men zegt dat zij weten wat wetenschappelijk juist is, weet je meteen dat je te maken hebt met iemand die het begrip 'wetenschap' misbruikt voor machtspolitiek. Zulke mensen zijn tegen een bepaalde stroming of tegen een bepaalde theorie en beginnen dan te gooien met het woord 'wetenschap'. Vroeger zeiden tegenstanders van nieuwe dingen: 'Dat is goddeloos!' Tegenwoordig zeggen dat soort figuren: 'Dat is onwetenschappelijk!' De mensen die zich op deze wijze misdragen, maken zichzelf belachelijk. Vooral als ze de term 'wetenschap' op een occult forum gebruiken.

 

 

Met Licht en Liefde, Andreas Firewolf

Korte auto-biografie

 

 

 

reclame/groenepolitiek_rabo7.gif

 

Promoot ons !!!

Vindt u deze pagina leuk? Geef de link dan door aan je vrienden.

Ik doe niet veel met twitter of facebook. Maar voel je vrij om over deze pagina te twitteren. Of zet een link naar deze pagina op je facebook pagina, als je die hebt.

 

Mijn facebook pagina is Andreas-Firewolf, mijn linkedin pagina andreas-firewolf. Als je een connectie wilt via sociale media, dan kan dat daar.

 

Geen spionage

Op deze site vind je geen cookies of javacript voor spionage.

Vrijwel alle websites hebben 'google analytics' en knoppen voor facebook, twitter, et cetera. Deze technieken werken meestal met javascript. Nog voor je kunt kiezen voor of tegen 'cookies', sturen deze javascripts je gegevens naar facebook, google et cetera. De Oost-duitse Stasi droomde niet eens over zulke mogelijkheden om mensen helemaal in kaart te brengen.

Op deze website worden dergelijke technieken niet gebruikt. Hier wordt je privacy niet geschonden.

 

Commentaar formulier

Dit formulier is UITSLUITEND om commentaar te geven op deze pagina. Wat u schrijft kan gepubliceerd worden.

Om een bericht te sturen naar Andreas Firewolf klikt u op Contact formulier

Om feedback te geven op deze pagina klikt u op:

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen.

Voor het doorgeven van taalfouten of fouten in feiten: Klik op "Feedback geven".

Als u wilt reageren op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Schermnaam is de naam die anderen zien. Voor extra veiligheid is het beter wanneer uw schermnaam anders is dan uw gebruikersnaam. Minimaal 3 characters. Toegestane tekens: hoofdletters, kleine letters, cijfers, spatie, - en _

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Hoeveel is zes gedeeld door 3

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  

 

Login

Wie en wat is Firewolf ?

 

firewolf/bos2.jpg

 

Beknopte autobiografie van Firewolf.

Contact formulier

Navigeren op deze websites

Deze website heeft veel pagina's en veel informatie. Deze pagina geeft u informatie over hoe u door deze websites kunt navigeren.

Yggdrasil

Over de IJslandse wereldboom:

Wie en wat is Firewolf

firewolf/bos2.jpg

Firewolf aangaande spirituele onderwerpen

Videos met en over Firewolf

Firewolf aangaande wetenschap en spiritualiteit

firewolf/ANDREAS.JPG

Consulten, workshops en begeleiding

log2021/DSCF6850.JPG

Ons centrum: Alfheim

Hier kun je in foto's zien hoe ons centrum zich sinds 2004 ontwikkeld heeft.

Wie en wat is Firewolf ?

 

firewolf/bos2.jpg

 

Beknopte autobiografie van Firewolf.

Een andere kijk op fundamentalisme

Om jezelf te leren kennen en jezelf te veranderen, dien je terug te gaan naar je diepste fundamenten.

De aarde is "de parel van het Universum"

Hier vind je een gedicht over Moeder Aarde.

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Volledige tekst van deze verklaring.

Ontwikkeld door Nul-A Computers